Zasebnost

  • Aenean sollicitudin
    Aenean sollicitudin

Varovanje osebnih podatkov in GDPR

Splošno

Podjetje xxxxxxxxxxx. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

xxxxxxxxxxx. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je xxxxxxxxxxx, naslov, e-naslov: xxxxxxxxxxx, telefonska številka: xxxxxxxxxxx.

 

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

 

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne strani podjetja xxxxxxxxxxx. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

xxxxxxxxxxx. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

 

Spletni nakup:

Na naši spletni strani lahko kupite izdelke in storitve. V ta namen xxxxxxxxxxx od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

- ime in priimek ali naziv,

e-naslov,

- naslov,

- telefonska številka,

- podatke o naročenih izdelkih.

 

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni podjetju xxxxxxxxxxx se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti xxxxxxxxxxx., tj. spletna in kataloška prodaja in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo ponudbe, za pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje pogodbe ter za izpolnitev vašega naročila.. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe, z vami skleniti pogodbe in s tem izpolniti vašega naročila.

 

Prijava na novice:

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko xxxxxxxxxxx. preko elektronske pošte telefona ali pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, o morebitnih akcijah ali o nagradnih igrah, ki so neposredno vezane na xxxxxxxxxxx. ali njene izdelke in storitve. O novostih vas bomo predvidoma obveščali do največ štirikrat mesečno.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

 

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

- ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;

- ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

- administratorju in skrbniku spletne strani.

 

xxxxxxxxxxx. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

- dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;

- podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;

- vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbe se hranijo še 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;

- vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 6 oziroma 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

 

Način varstva vaših podatkov

xxxxxxxxxxx. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. xxxxxxxxxxx. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Ker obstajajo na spletni strani xxxxxxxxxxx določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo xxxxxxxxxxx., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

Vaše pravice

xxxxxxxxxxx zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino "ODJAVA" na elektronski naslov: xxxxxxxxxxx

Če ne želite več prejemati naših tiskanih prodajnih katalogov, nam to lahko javite na telefonsko številko: xxxxxxxxxxx

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje xxxxxxxxxxx

- potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

- omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),

- poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

- omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

- omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),

- omogoči pravico do omejitve obdelave,

- omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,

- omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,

- omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica

- poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

 

Prav tako bo xxxxxxxxxxx posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

xxxxxxxxxxx se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktna oseba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefonska številka: xxxxxxxxxxx

 

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

 

PIŠKOTKI NA NAŠI SPLETNI STRANI: 

 

Uporabljamo piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. O uporabi piškotkov so uporabniki obveščeni ob prvem obisku spletnih strani, za uporabo nekaterih piškotkov prosimo uporabnika za njegovo privolitev. Uporabnik lahko svojo odločitev v zvezi z uporabo piškotkov kadarkoli spremeni na tej spletni strani. 

 

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Veljavnost piškotkov je lahko kratkotrajna ali dolgotrajna, po poteku veljavnosti brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče (domeno) izbriše tudi ročno ali pa uporabo piškotkov v brskalniku v celoti onemogoči. Navodila za izbris piškotkov ali onemogočitev njihove uporabe lahko najdete v sklopu pomoči vašega spletnega brskalnika. V primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili vam nekatere funkcionalnosti spletnih strani ne bodo delovale pravilno. 

 

Sejni piškotek 

Nujen za delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin. Ta piškotek skrbi za pravilen sprejem elektronskih sporočil in vsebin na spletni strani. Piškotek se izbišre, ko uporabnik odide s spletne strani. 

 

Piškotki za pomnjenje uporabniških nastavitev 

Uporabljamo piškotke za pomnenje uporabniških nastavitev, kot npr. piškotek, ki vsebuje informacijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. 

 

Piškotki Google maps 

Uporabljamo piškotke za pomnenje uporabniških nastavitev na vdelanih zemljevidih. 

 

Piškotki Google Analytics - __utma __utmb __utmc __utmv __utmz 

S pomočjo teh piškotkov beležimo statistiko obiskovalcev. Ti piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih informacij, služijo le za zagotavljanje unikatnosti obiskov. Več o Google Analytics piškotkih, njihovem namenu in trajanju si lahko preberete na spletni strani Cookie statement. Če želite blokirati Google Analytics, to lahko storite na tej spletni strani. 

 

Kako upravljati s piškotki? 

Večina spletnih brskalnikov omogoča, da nastavite vaše piškote. Piškotke lahko zavrnete ali jih sprejmete s funkcijo, vgrajeno v spletne brskalnike. Če piškotke zavrnete, lahko naprej uporabljate našo spletno stran, vendar določene podstrani ne bodo delovale. 

 

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

 

• za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske

• za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave

• na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene

• za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi

• za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani

• za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja, ...)

 

 

V nadaljevanju se nahajajo povezave do navodil, kako lahko izključite piškotke na vašem spletnem brskalniku. 

 

Piškotke uporabljamo, da bi olajšali uporabo svojega spletnega mesta in vam lahko ponujali najboljše mogoče storitve. Piškotki so za delovanje našega spletnega mesta nepogrešljivi, zato vam priporočamo, da jih omogočite in tako zagotovite učinkovito uporabo spletnega mesta. Če piškotke onemogočite, nekateri deli spletnega mesta ne bodo delovali. Če pa kljub temu želite onemogočiti ali blokirati piškotke s tega spletnega mesta, lahko to storite z nastavitvami na naši spletni strani in v brskalniku. 

 

Upravljanje nastavitev piškotkov v brskalniku: 

 

Večina internetnih brskalnikov piškotke sprejme samodejno, vendar lahko nastavitve brskalnika spremenite tako, da bodo piškotki izbrisani, ali pa preprečite samodejno sprejemanje. Če nočete, da v vaš računalnik shranjujemo piškotke, spremenite nastavitve glede na spodnja navodila za ustrezen brskalnik. 

 

Opomba: če zamenjate napravo, spremenite račun na napravi ali uporabite drug brskalnik, boste morali nastavitve zanje določiti ločeno. Nastavitve, ki jih izberete danes, bodo veljale samo za napravo in brskalnik, ki ju uporabljate zdaj. 

 

V brskalniku so vam na voljo tudi nastavitve za brisanje piškotkov v predpomnilniku vašega brskalnika. Vendar boste morali po brisanju predpomnilnika ob ponovnem obisku našega spletnega mesta znova uveljaviti vse nastavitve, ki ste jih izbrali za piškotke. 

 

Za brskalnika Microsoft Internet Explorer 8.0,9.0 in 10

Odprite meni "Orodja" (ali ikono zobnika v brskalniku Internet Explorer 9.0) in izberite možnost "Internetne možnosti". Kliknite zavihek "Zasebnost". Premaknite drsnik, da izberete prednostne nastavitve. Za natančnejšo nastavitev piškotkov kliknite "Napredno", potrdite gumb "Preglasi samodejno obravnavo piškotkov" in prilagodite nastavitve svojim potrebam. več 

 

Za brskalnik Microsoft Internet Explorer 7.0

Izberite meni "Orodja" in nato "Internetne možnosti". Kliknite zavihek "Zasebnost". Premaknite drsnik, da izberete prednostne nastavitve. Privzeta nastavitev je "srednje" in v meniju lahko izberete nivo "filtriranj" na osnovi (a) vira piškotka in (b) pravilnika o varovanju zasebnosti vira. Za natančnejšo nastavitev piškotkov kliknite "Napredno". več 

 

Za brskalnik Mozilla Firefox 13.0.1

Izberite meni "Orodja" in nato "Možnosti". Kliknite ikono "Zasebnost". V razdelku "Zgodovina" izberite možnost "Uporablja posebne nastavitve za zgodovino" in nato izberite nastavitve za piškotke. več 

 

Google Chrome 21

Kliknite ikono izvijača na orodni vrstici brskalnika. Izberite "Nastavitve". Kliknite "Pokaži dodatne nastavitve" na spodnjem delu strani. V razdelku "Zasebnost" kliknite gumb "Nastavitve vsebine ...". V razdelku Piškotki izberite želene nastavitve. več 

 

Safari 5.1 (OS X Lion)

Izberite možnost "Safari" in nato "Nastavitve". Kliknite menijsko možnost "Zasebnost" in izberite želene nastavitve. 

 

Safari 5.1 (Windows)

V orodni vrstici brskalnika izberite ikono zobnika in nato "Nastavitve". Kliknite menijsko možnost "Zasebnost" in izberite želene nastavitve. več 

 

OPERA - spletna stran v angleščini 

 

 

Naša stran za polno delovanje na vašo napravo naloži spodnje piškotke: 

 

__utma - Google Analytics statistika obiska spletne strani - Ločevanje obiskovalca in seje - veljavnost 2 leti

 

__utmb - Google Analytics statistika obiska spletne strani - Prepoznavanje novega obiskovalca/seje - veljavnost 30 minut po koncu seje

 

__utmc - Google Analytics statistika obiska spletne strani - Ali je trenutnemu obiskovalcu potekla veljavnost seje - veljavnost do konca seje

 

__utmv - Google Analytics statistika obiska spletne strani - Shrani podatke, ki so bili poslani na Google Analytics - veljavnost 2 leti

 

__utmz - Google Analytics statistika obiska spletne strani - Shrani identifikator marketniške akcije ali posrednika preko katerega je obiskovalec vstopil v trgovino - veljavnost 6 mesecev

 

cc_analytics - Cookie Consent, piškotek za nastavitev vaše izbire o piškotkih za analitiko na naši spletni strani - veljavnost 1 leto

 

cc_necessary - Cookie Consent, piškotek za nastavitev vaše izbire o nujno potrebnih piškotkih za delovanje naše spletni strani - veljavnost 1 leto

 

cc_advertising - Cookie Consent, piškotek za nastavitev vaše izbire o piškotkih za prikaz oglasov na naši spletni strani - veljavnost 1 leto

 

_atuvc - AddThis - omogoča prikaz kolikokrat je bila stran posredovana v družbena omrežja, služi za izboljšanje uporabniške izkušnje - veljavnost 2 leti

 

cc_social - Socialna omrežja - Zapomni si nastavitev soglasja za uporabo socialnih vtičnikov - veljavnost 1 leto

 

gantry-admin - nujno potrebni piškotek za pravilno delovanje spletne stran ki uporablja CMS urejanje vsebine Joomla

cc_youtube - Cookie Consent, piškotek za nastavitev vaše izbire o piškotkih za prikaz video vsebine iz portala YouTube na naši spletni strani - veljavnost 1 leto

 

is_unique - StatCounter statistika obiska spletne strani - 5 let